Gav støtte fra fylkeskommunen

Telemark fylkeskommune har gitt 50 000 kroner i investeringsstøtte til tre nærbutikker. – Det er viktig å legge til rette for at folk kan bo i distriktene, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik (Ap).

Lise Wiik Telemark.jpg

- Det skal være godt å bo utenfor sentrale strøk, og da er nærhet til butikk og andre tilbud viktig, sier fylkesvaraordfører Lise Wiik i Telemark. Foto: NRK Telemark

En av butikkene som nå kan glede seg over fylkeskommunal støtte, er Coop Marked  Kroken i Drangedal. De fikk støtte for å utvikle bensin- og dieselpumpene som er tilknyttet butikken.

– Pengene er et godt tilskudd til oppgraderingen. Det er veldig fint at vi som driver nærbutikker, har mulighet til å søke på slike midler, sier daglig leder Morten Gare til NRK Telemark.

I tillegg til Coop Kroken i Drangedal, fikk Tessungdalen Bensin og Trovatn Landhandel i Øyfjell penger.

Samarbeid med Merkur

Alle de tre butikkene har også fått investerings-tilskudd gjennom Merkur-programmet. Coop Kroken har fått 103.000 kr til drivstoffanlegg, Tessungdalen har fått 400.000 kr til butikk-investeringer og Trovatn har fått 217.000 kr til investeringer i butikken.

Da Telemark etablerte tilskudds-ordning for nærbutikker, var det en forutsetning at butikkene også skulle søke om tilskudd gjennom Merkur. Tilskuddet gjennom fylket skulle vere en ekstra håndsrekning til dagligvarebutikker som hadde  problemer med å stille nødvendig egenkapital i forbindelse med nødvendige investeringer.

Målet med ordningen i Telemark er den same som formålet med Merkur: å sikre innbyggerne i distriktsområder tilgang til en nærliggende og tidsriktig dagligvarebutikk med god kvalitet.

Distriktspolitisk tiltak

Fylkesvaraordfører Lise Wiik sier til NRK Telemark at midlene nærbutikkene har fått, er et distriktspolitisk tiltak, og en bevisst satsing fra fylkeskommunen.

Hun sier at det er viktig for fylkeskommunen å legge til rette for fortsatt bosetning i distriktene, og at de som bor i utkantene har et servicetilbud de kan benytte seg av.

– Det skal være godt å bo utenfor sentrale strøk, og da er nærhet til butikk og andre tilbud viktig, sier Wiik.

– Vi vet at 50 000 kroner er et begrenset beløp, men vi håper at signaleffekten ved å gi støtte kan motivere og inspirere nærbutikkene til videre drift, sier hun.

Viktig med nærbutikk

Stamkunde hos Coop Kroken, Marit Veffald, understreker viktigheten av nærbutikken for at folk skal fortsette å bo i Kroken.

– Butikk og skole er de to tingene som gjør at folk blir boende i bygda. Forsvinner en av de, er jeg redd folk flytter, sier Veffald til NRK.