- De blå må satse på Merkur

Støtten fra Merkur har hatt avgjørende betydning for Joker Espevær. Kjøpmann og Høyre-politiker Ragnfrid Sønstabø oppfordrer den blå regjeringen til å opprettholde de rødgrønnes satsing på kompetanseprogrammet.

Joker Espevær kjøpmann.jpg

SVÆRT VIKTIG: - Det er svært viktig at Merkur blir ført videre på dagens nivå, sier Ragnfrid Sønstabø, Høyre-politier og distriktskjøpmann.    Foto: Norgesgruppen

Under den rødgrønne regjeringen har Merkur fått et betydelig løft i midlene fra Kommunaldeparte-mentet. Merkur får i år 32,5 millioner til investeringsstøtte til butikker og drivstoffanlegg, i tillegg til driften av kompetanse-programmet.

- Det er svært viktig at Merkur kan opprettholde dagens aktivitetsnivå, også under den nye regjeringen, sier Ragnfrid Sønstabø fra Bømlo i et intervju med Dagligvarehandelen.

Sønstabø har drevet Joker-butikken på Espevær i åtte år. Hun sitter i formannskapet og kommunestyret for Høyre og har vært kommune-politiker i ti år. Derfor er hun spesielt opptatt av hva som skjer med Merkur-programmet etter regjeringsskiftet.

Få råd til modernisering

- Merkur fungerer kjempefint. For meg har det blant annet betydd at jeg har kunnet foreta store, nødvendige investeringer jeg ellers ikke hadde hatt råd til, sier hun.

Med investeringsstøtten har hun klart å modernisere butikken og fått mer fornøyde kunder. De har forventninger til hva en moderne dagligvarebutikk skal romme. - Uten moderniseringen hadde butikken neppe eksistert i dag. Det stod om utvikling eller avvikling.

Espevær er som et mikrokosmos i Bømlo kommune i Hordaland. Øya med ca. 90 fastboende har skole, barnehave og bedrifter som bryggeri, mekanisk verksted og oppdrett.

- Espevær er et livskraftig samfunn der det er godt å bo, fastslår kjøpmannen.

Livsnerven på Espevær

Butikken er øyas sentrale møtested og har avgjørende betydning for at det skal være attraktivt å bo på Espevær. Forsvinner den, kan det etter hvert bety forgubbing og nedgang i folketallet, slik det har gjort mange steder der nærbutikken har blitt lagt ned.

- Vi ligger rett på kaien og har medisinutsalg og drivstoff. Butikken er livsnerven her ute. Så er også kundene mine meget lojale. Kjøpmannen har vært aktivt med i kompetanseprogrammet og opplevd det som nyttig og lærerikt. Nærbutikkene tilføres kunnskap om butikkdrift og støttes av erfarne konsulenter som trer til med råd og dåd.

Ragnfrid Sønstabø har tatt et bevisst valg og satset på et liv på Espevær. Derfor har hun også investert mye i butikken for å gi den et langt liv.  Å ha en ordning som støtter aktivt opp om utkantbutikkene, gir en trygghet for fremtiden.

- Jeg har stor tiltro til at den nye regjeringen vil anse Merkur-pro-grammet som et viktig distriktspolitisk virkemiddel og videreføre det, sier hun til Dagligvarehandelen.