Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Feiret åpning av nytt drivstoffanlegg

Feiret åpning av nytt drivstoffanlegg

25. juli 2013

Nærbutikken på øya Løkta har endelig fått skikkelig drivstoffanlegg. Det mobile anlegget ble satt i drift i forrige uke og og lørdag inviterte kjøpmann
Hallvard Mikalsen til stor feiring med kaffe og kaker på butikken. Svært mange fant veien til festen.

Hallvard Mikalsen har satset stort på modernisering av butikken det siste året. Løkta kolonial deltar i et prøveprosjekt for utvikling av butikken som møteplass og sosial arena, sammen med 13 andre nærbutikker i Nordland og Trøndelag. Om en måned drar programstyret og konsulentene i Merkur på studietur til Løkta og flere andre butikker for å se hva som er oppnådd så langt.

I vinter bygde Mikalsen et godkjent kjøkken med tanke på kafedrift og produksjon av egne
kjøttvarer. Tidligere har han fått økonomisk støtte gjennom Merkur-programmet til kjøp av datakasse, frysere, kjøledisk og varmepumpe.

I fjor fikk butikken også tilsagn om en halv million kroner i støtte til kjøp av et helt nytt drivstoff-anlegg. Men utplasseringen av det nye anlegget ble forsinket på grunn av krav om arkeologiske undersøkelser på den aktuelle tomten. Derfor er det stor glede på øya over at anlegget nå endelig er på plass.

Mobilt anlegg

Butikken på Dønna i Nordland har fått en ny type mobilt drivstoffanlegg. Tidligere var det mest vanlig med stasjonære anlegg med nedgravde tanker for bensin og diesel. Men de fleste butikker som søker om investeringsstøtte til nye drivstoffanlegg, satser på mobile anlegg der tankene er plassert i en container oppe på bakken.

Løkta bensin påfyll.jpg
MOBIL-ANLEGG: Butikken på  Løkta har satset på et mobil drivstoffanlegg, der tankene står oppå  bakken. Denne uka ble anlegget fylt opp med bensin og diesel.

Anlegget på Løkta kostet litt under en million kroner. Butikken fikk 50 prosent tilskudd gjennom Merkur-programmet og 100.000 kroner i støtte fra Nordland fylkeskommune.

Uten støtte fra det offentlige ville ikke butikkene i distrikta ha råd til å bygge opp nye drivstoffanlegg. Fortjenesten på salg av bensin står ikke i forhold til de store investeringene. Men salg av drivstoff kan være en viktig tilleggstjeneste som gir butikken flere bein å stå på. Og på mange mindre steder ville det ha vært vanskelig å få tak i drivstoff, dersom ikke nærbutikken gav denne servicen.

På høy tid

Butikken på Løkta har hatt et gammel drivstoffanlegg, som var overmodent for utskifting. Den ene pumpen frøs når det var kaldt. De siste månedene har vi vært nødt til å slå av og på sikringen for hver gang noen skulle fylle, forteller Hallvard Mikalsen.

Løkta bensin gml tank.jpg
SKIFTET UT: Det gamle tank-anlegget på Løkta var overmodent for utskifting…

Nå får løktaværingene mulighet for å fylle bensin og diesel både dag og natt, ettersom anlegget er levert med betalingsterminal. Men først blir det offisiell åpning på lørdag, der kjøpmannen spanderer kaffe og kake på kundene sine.