Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  “Uten butikk vil bygda dø”
3 personar ved kassen i butikk.
BYGDA OVERTOK: Bruvik på Osterøy var uten butikk et helt år, før grende-lagsleder Jan Bruvik fikk etablert ny butikk i samarbeid med Merkur.

“Uten butikk vil bygda dø”

21. juni 2013

Nærbutikken er avgjørende for at folk skal bo og trives på bygdene. Uten tilgang på en nærliggende dagligvarebutikk med god kvalitet, er det vanskelig å få folk til å bosette seg utenom byer og tettsteder. Butikken er like viktig som skole og barnehage.

Dette er erfaringen etter 18 års arbeid med butikk-utvikling og bygde-utvikling, i regi av Merkur-programmet. Programstyret mener der er
viktig at dette budskapet kommer klart fram også i høstens valgkamp.

Butikken er bådeet salssted for dagligvarer og en viktig møteplass i bygda. De flestebutikker har en kaffikrok der bygdefolk kan møtes.  Utvikling av butikken som sosial arena er et viktig satsings-område for Merkur-programmet.

Bygdenes servicesenter

Butikken i distrikta er i ferd med å bli bygdenes servicesenter, med post, tipping, apotekvarer, lokal mat, kommunal informasjon, drivstoff og turist-formidling. Slike tilleggtjenester gir butikken flere bein å stå på. Samtidig får folk på bygda et bedre tilbud.

De fleste små butikker sliter med økonomien. En rapport fra Institutt for bransjeanalyser (2012) viste at 4 av 10 distriktsbutikker har så dårlig økonomi at videre drift står i fare. Butikkene er derfor avhengig av noe støtte fra stor-samfunnet, for den funksjonen den har som infrastruktur i distrikts-Norge.

Stortinget opprettet i 1995 et statlig program for utvikling av distrikts-butikker. Merkur-programmet har tverrpolitisk støtte i Stortinget og er i dag et viktig verktøy for Kommunal- og regionaldepartementet i arbeidet med å bygge opp under levende og attraktive lokalsamfunn.

800 butikker har fått hjelp

Nærmere 1000 kjøpmenn fordelt på 800 butikker har så langt deltatt i Merkur-programmet. Nye kjøpmenn får tilbud om et kompetansehevende kurs som går over et år, med god oppfølging underveis. Målet er at kjøpmannen skal å utvikle butikken sin, i nært samspill med bygda. 85 kjøpmenn deltar i slike program i 2013.

Merkur-programmet gir også oppfølging i form av konsulenthjelp, butikkbesøk, nettverksarbeid og konferanser.  Merkur har 10 godkjente konsulenter fordelt utover hele Norge. Mange bygdelag får hjelp til å etablere nye folkeeide butikker, når den gamle kjøpmannen vil gi seg. De siste ti årene er det lagt ned få butikker i distrikts-Norge.

Bokhandlere i distrikta deltar også i Merkur-programmet. Så langt har 70 bokhandlere deltatt i kompetanse-programmet Merkur Bok.

Støtte til utbygging

Merkur-programmet forvalter en statlig investeringsstøtte-ordning for distriktsbutikker på vegne av Kommunal- og regionaldepartementet. Stortinget har bevilget 45,7 mill. kr til Merkur-programmet i statsbudsjettet for 2013. Av dette går 32,7 mill. kr til nødvendige investeringer i butikk og drivstoff-anlegg. Resten går til kompetanseheving, prosjektmidler og administrasjon.

I løpet av de tre siste årene har over 400 butikker fått støtte til investeringer knytt til kjøl/ frys, data, kaffikrok, påbygg eller liknende. 41 butikker fikk støtte til investeringer knytt til salg av bensin og diesel i 2012. Målet med støtteordningen er å heve kvaliteten på butikkene, gjøre dem mer lønnsomme – og gi et godt tjenestetilbud til lokalbefolkningen. Uten butikk vil bygda dø.