Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Skaper ny giv for distriktsbutikker
6 personar framfor butikk. Foto.
PÅ NÆRBUTIKKEN: Nærbutikken på Løkta fikk besøk fra Kommunaldepartementet sist uke.  Fra venstre: prosjektleder Line Tellemann, kjøpmann Halvard Mikalsen. statssekretær Eli Blakstad, Merkur-sjef Helge Schei, styreleder Inge Ryan og seniorrådgiver Judith Kortgård.  

Skaper ny giv for distriktsbutikker

18. mars 2013

Fokus på butikken som møteplass har skapt ny giv for 14 butikker i Nordland og Trøndelag. Nå har hver kjøpmann fått en lang liste med spenstige forslag til hvordan butikken kan utvikle seg slik at den kan spille en enda viktigere rolle for lokalsamfunnet.

25 personer deltok på den andre samlingen i Merkur-prosjektet «Butikken som sosial arena», som ble arrangert i Sandnessjøen. Første dag ble brukt til utveksling av gode ideer, pluss en tur til øya Løkta der kjøpmann Halvard Mikalsen er godt i gang med å utvikle sin butikk. Med på turen var også statssekretær Eli Blakstad fra Kommunaldepartementet.

– Jeg er imponert over dere kjøpmenn. Dere gjør en viktig innsats og er små helter i de lokalsamfunnene dere bor i. Stå på! Vi trenger dere, sa Eli Blakstad til deltakerne.

– Det har vært en helt annen positivitet på denne samlingen, sammenlignet med tidligere Merkur-samlinger. Nå blir det snakket om muligheter i stedet for problemer, sier næringssjef Bjørn Glistrup fra Nesna i en kommentar.

Fra kaffikrok til kafe

Merkur-prosjektet for utvikling av butikken som samlingsplass, ble startet i fjor høst og skal gå over to år. Hver butikk kan få opptil 300.000 kr i direkte tilskudd for å realisere gode ideer. Målsettingen er å prøve ut gode forslag, som kan ha overføringsverdi til andre butikker i andre deler av Norge.

Flere av butikkene satser på utviding av kaffikrok eller bygging av storkjøkken med sikte på produksjon og salg av mat, som et tillegg til den ordinære butikkdriften. Det er snakk om å bygge opp lokale som kan fungere uavhengig av butikken og være i drift på kveldstid. Eventuelt som pub.

Alle butikker skal gjennomføre folkemøte for å dra bygdefolket med planleggingen. Poenget er å butikken skal utvikle nye tilbud for bygda, i tett samspill både med lokalsamfunnet og ledelsen i kommunen. Flere folkemøte er gjennomført, med god oppslutning. Hver kjøpmann sitter nå på en lang liste over mulige tiltak som bygdefolket ønsker å få gjennomført.

Treningsrom og bruktbøker

To butikker satser på etablering av treningsrom, med utstyr for egentrening og kanskje også gruppe-trening. Et par butikker har komt i gang med bruktutsalg eller formidling av brukt-bøker. Noen har fått kjøpe inn flatskjerm og nettbrett. Nettbrettene har blitt spesielt populære hos yngre kunder, som nå bruker kaffikroken i butikken mer enn før.

Mange prosjekt er under planlegging, med sikte på realisering senere på året. Flere kjøpmenn gir uttrykk for at de aldri ville ha greidd å realisere prosjektene sine uten støtte gjennom Merkur programmet. De er svært takknemlige for at de har fått anledning til å delta i «Butikken som sosial arena».

Samling på Løkta 2.jpg
SAMLING PÅ LØKTA: Her er alle deltakerne på konferansen i Sandnessjøen samlet på grendehuset på Løkta, der en del av programmet foregikk.

– Vi ville ikke kunne drive butikk i det hele tatt, om vi ikke hadde fått hjelp og støtte gjennom Merkur, sier Grete Hansdatter Aas, styreleder for Drevvatn Nærbutikk i Vefsn.

Arbeidet skal lønne seg

Statssekretær Eli Blakstad sier at kjøpmennene i distriktet gjør en svært viktig jobb. Kommunaldepartementet vil følge prosjektet i Nordland og Trøndelag med interesse, for å lære av de erfaringene som blir gjort.

– Jeg vil gjerne understreke med stor tydelighet at det ikke er min eller departementets intensjon at dere skal drive ulønnet arbeid for bygda og bygdefolket. Dette skal være tjenester som dere skal få skikkelig betalt for, enten i form av mersalg eller gjennom direkte kompensasjon for de tjenestene dere leverer. Jeg er klar over at mange av dere er ildsjeler som står på, som arbeider langt mer enn vanlig arbeidsdag allerede. For meg er dere helter, og de har vi som mål å støtte opp om, slik at engasjement og kraft ikke tappes ned, sa hun til kjøpmennene.

Styreleder Inge Ryan i Merkur-programmet sier at noe av poenget med dette butikk-prosjektet er å skape mer aktivitet rundt butikken, slik at den blir mer levedyktig. Men det er ikke slik at kjøpmannen skal gjøre alt sjøl.

– Still butikken til disposisjon og la andre i bygda få gjøre jobben med å skape en møteplass for bygda, oppfordret Inge Ryan.

Flerbruks-kjøkken

Næringssjef Bjørn Glistrup fra Nesna fortalte at han jobber med planer om å få etablert tre flerbruks-kjøkken for småskala-produksjon av matvarer på de tre øyene i Nesna. Tanken er at bønder, småskala-produsenter og privatfolk kan bruke godkjente kjøkken til foredling av lokale råvarer.

– Slike kjøkken kan med fordel etableres i forbindelse med butikker. Dermed vil kjøkkenet være lett tilgjengelig. Og produkt som blir laget på kjøkkenet, kan selges i butikken eller distribueres til andre butikker, sier Bjørn Glistrup.

Næringssjefen utfordret butikken til å tenke ut av boksen når det gjeld hva etablering av nye tilbud for lokalsamfunnet. Hvorfor ikke invitere frisør eller fotterapeut til å komme til butikken for å tilby sine tjenester? Eller legge opp til en hagedag i samarbeid med et større byggefirma? spurte han.

Kjøpmann Ole Stubhaug fra Joker Kvammen i Askvoll fortalte hvordan han har satset bevisst på butikken som bygdas møteplass, for å demme opp for handelslekkasje motde store butikkene i  nabokommunen Førde.

Reklameskaperen Ingebrigt Steen Jensen utfordret kjøpmennene til å samarbeide og gjøre hverandre gode. Dersom kjøpmenn, kjede, næringssjef og Merkur samarbeider godt, vil distrikts kjøpmennene kunne bli veldig gode på både service og lokalmiljø.