Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  200 nye dagligvarebutikker kan få støtte
Jokerbutikk. Foto.
FÅR MER STØTTE: De minste butikkene og butikkene som har størst avstand til nærmeste konkurrent, vil få gunstige vilkår etter omleggingen av støtte-ordningen. Tilskuddet til nye investeringer vil øke fra 50 til 75 prosent.

200 nye dagligvarebutikker kan få støtte

16. januar 2013

Regjeringen forbedrer støtten til utsatte butikker i distriktet. Opptil 200 nye dagligvarebutikker kan nå få tilskudd til nødvendige investeringer. De aller minste butikkene får en kraftig økning i støttebeløpet.

Kommunaldepartementet har endret på regelverket for støtte til distriktsbutikker gjennom Merkur-programmet. Tallet på butikker som kan søke om støtte til investeringer, vil etter dette bli utvidet fra 280 til rundt 460. Samtidig vil de aller minste og svakeste butikkene få redusert krav til egendel.

En rapport fra Institutt fra bransjeanalyser (IBA) som ble presentert i fjor høst, viste at 4 av 10 distriktsbutikker har så dårlig økonomi at videre drift kan stå i fare. Mange butikker har måtte takke nei til statlig støtte fordi de ikke greier å stille egenkapital. Nå blir støtteordningen lagt om slik at flere butikker kan få hjelp til å overleve.  Støtteramma for´den enkelte butikk vil bli utvidet fra 300.000 til 400.000 kroner.

– Mitt mål er at folk i distrikta skal ha tilgang til ein nærliggende daglegvarebutikk av god kvalitet. Eg håper og trur at denne omlegginga vil føre til opprustning av mange butikkar, slik at dei kan gi eit best mogleg tilbod til lokalsamfunna sine, seier statsråd Liv Signe Navarsete i ein kommentar.

Liv Signe Navarsete.jpg
OPPRUSTNING: Kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete håper at omlegging av investeringsstøtten gjennom Merkur skal føre opprustning av mange distriktsbutikker. Foto: KRD

 

75 pst. tilskudd

Små butikker med under 7 millioner kroner i omsetning og mer enn 10 km avstand til neste butikk, vil komme best ut etter de nye reglene. Disse butikkene kan nå få 75 prosent tilskudd til kjøp av kjøl, frys, butikkdata eller andre viktige investeringer. Tidligere lå støttesatsen på 50 prosent.

Departementet har også justert det generelle kravet til omsetning og avstand. Butikker med omsetning på over 7 millioner kroner ble tidligere nektet støtte. Nå skal også butikker med 7-10 millionar kr i omsetning kunne søke om støtte fra Merkur-programmet. Disse butikkene får inntil 50 prosent tilskudd.

I tillegg skal butikker med 10-13 millioner kroner i omsetning og butikker med 5-10 km avstand kunne søke om tilskudd, etter en skjønnsmessig vurdering av lokale forhold.

Sterk økning

De nye reglene for investeringsstøtte vil føre til at nærmere 200 flere butikker vil kunne søke om økonomisk støtte til viktige investeringer for videre drift. Tallet på butikker som kommer inn under støtteordningen, vil øke med over 65 prosent. Det betyr i praksis at de fleste typiske utkant-butikker nå kan søke om støtte.

Kommunal- og regionaldepartementet håper at de nye reglane skal føre til at langt flere butikker bruker støtteordningen. Mange butikker har stort behov for å modernisere. Men økonomien i butikkene har vært dårlig og forutsetningen om 50 prosent egenfinansiering har ført til at flere butikker ikke har kunnet ta imot tilbudet om statlig hjelp.

– Det er stort behov for ei modernisering og opprusting av mange distriktsbutikkar. Ein dagligvarebutikk med god kvalitet aukar attraktiviteten til ei bygd og er svært viktig når folk skal velje om dei vil busette seg der, seier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Merkur-programmet har ei ramme på 15 millionar kroner til investeringstøtte for 2013.

Her kan du søke om investeringsstøtte.