Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  60 kjøpmenn får kompetanse-løft
To personar framfor flipover
HØY AKTIVITET: Daglig leder i Merkur-programmet, Helge Schei (t.v.), kan glede seg over god interesse for å delta i hovedprogram. Merkur-konsulent Stig Olson (t.h.) leder programmet i Midt-Norge.

60 kjøpmenn får kompetanse-løft

3. januar 2013

Merkur-programmet legger opp til stor aktivitet i 2013. Minst 60 distriktsbutikker skal få et kompetanse-løft gjennom deltaking i det nye hovedprogrammet. Butikkene er spredt fra Finnmark i nord til Agder i sør.

Stig Olson og Helge Schei.jpg

 

Fem hovedprogram med ti deltakere i hvert program ble startet i høst. På siste styremøte før jul ble det gitt godkjenning for et nytt hovedprogram i Rogaland og Sunnhordland. Det betyr at seks program med til sammen 60 kjøpmenn vil være i gang denne vinteren.

Viktig verktøy

Hovedprogram er et av de viktigste verktøyene som Merkur-programmet bruker for å utvikle i butikkene i distriktet, til beste for kunder og lokalsamfunn. Under ledelse av en erfaren Merkur konsulent skal kjøpmennene jobbe aktivt med blant annet markedsundersøkelse, lønnsomhet, tilføring av tilleggsfunksjoner og forholdet til lokalsamfunnet. Det prosess-orienterte kompetanseprogrammet som går over et år, består av både seminarsamlinger og direkte oppfølging av konsulent.

Etter at programmet er avsluttet, kan dagligvarebutikkene få oppfølging ved å delta på regionale konferanser og få besøk av Merkur-konsulent. De vil også ha mulighet for å få økonomisk støtte til viktige investeringer knytt til butikk-driften.

Nytt program

Det kompetansehevende utviklingsprogrammet ble revidert i fjor, for å bli bedre tilpasset de utfordringene som de små butikkene står overfor. Største endringen var at butikkfaglige spørsmål ble noe nedtonet. Samtidig ble det enda mer fokus på forholdet til lokalsamfunnet og butikkens rolle som samfunnsaktør.

Det er kjøpmenn fra Nord-Troms og Finnmark, Nordland, Midt-Norge, Hordaland, Agder og Rogaland/Sunnhordland som deltar i hovedprogram dette året. I løpet av 2013 kan det også bli startet utviklingsprogram andre steder, dersom det er behov for det.

Utenom det ordinære hovedprogrammet blir det gjennomført et nasjonalt prøveprosjekt for butikken som sosial arena i Trøndelag og Nordland. Dette prosjektet ble startet i høst og skal gå over to år. 15 kjøpmenn deltar i dette prosjektet.