Merkur-programmet  ›  Aktuelt  ›  Svak økonomi i fire av ti butikker
Utsida av butikk. Foto.
DRAMATISKE TALL: Den økonomiske situasjonen er alvorlig for mange av distriktsbutikkene, viser ny analyse.

Svak økonomi i fire av ti butikker

21. august 2012

Fire av ti distriktsbutikker har så dårlig økonomi at
videre drift kan stå i fare. Dette går fram av en rapport som Institutt
for bransjeanalyser har utarbeidet på oppdrag fra Norgesgruppen.

Den omfattende kartleggingen av økonomien til nærbutikkene i distriktene
som ble presentert for pressen i dag, viser at hver fjerde nærbutikk
befinner seg i en alvorlig økonomisk situasjon. 44,5 prosent av distriktsbutikkene hadde et regnskapsmessig underskudd i 2010.

Svak utvikling

Distriktsbutikkene
hadde samlet 0,3 prosent nedgang i omsetningen i 2010, mens
dagligvarebransjen hadde en vekst på 2,6 prosent. Den svake utvikling
for distriktsbutikkene kom etter flere år med god omsetningsvekst, en
vekst på linje med samlet vekst for bransjen. Regnskapsanalysen, basert
på 342 regnskaper, viste svak økonomi i 2010 og en dårlig utvikling
sammenlignet med 2009. Gjennomsnittsbutikken i undersøkelsen hadde en
salgsinntekt på 9,1 millioner kroner og et resultat før skatt på 4 000
kroner.

På bakgrunn av informasjon fra regnskapsanalysen ble butikkene gruppert i
klasser ut fra hvilken risiko det var for avvikling med nåværende
driftsform. Antallet butikker som havnet i de to største risikoklassene
utgjorde 40 prosent av utvalget. Det vil si at 4 av 10 distriktsbutikker
opprettholder driften på grunn av subsidier i form av økonomisk støtte,
lave eller ingen lønnsuttak for eier/leder, lave eller ingen kostnader
til lokaler, utstyr og kapital.

Kan bli nedlagt

En økonomimodell for distriktsbutikker basert på normale kostnader til
lokaler, arbeid, drift og kapital, viser en nullpunktomsetning for
salgsinntekter på ca. 10 millioner kroner.

Modellen viste klart at distriktsbutikker med en omsetning under 10 millioner
kroner, er helt avhengig av å oppnå gode innkjøpsbetingelser, inntekter
fra tilleggstjenester og rasjonell drift med et gunstig kostnadsnivå.

Mindre butikker vil også måtte basere sin videre eksistens på fortsatt lav
godtgjørelse for arbeidsinnsatsen og lave kostnader til lokaler, utstyr
og kapital. Analysen viser videre at kjededrift synes å være et viktig
og ofte avgjørende bidrag i arbeidet med å oppnå mulighet for rasjonell
og lønnsom drift.

Spørreundersøkelsen som ble gjennomført i forbindelse med sårbarhetsstudien, viser at hver
tredje kjøpmann ikke avviser nedleggelse av driften som en
problemstilling.

Her rapporten fra Institutt for bransjeanalyser